Naturpack, 2015

Hilterapia v MEDANTE, 2014

Formetric 4D v Medante, 2014

DHL - Automotive, 2017

DHL - Nábor nových zamestnancov, 2016


Naša kamera, koncept
Produkcia, strih: Sorizzo Art Production
Zvuk: Barbora Horváthová

Hilterapia® je účinným riešením terapeutického problému, ktorý až donedávna nemal riešenie: ako sa dostať k hĺbkovým tkanivám bez tepelného poškodenia povrchových? V Bratislave je jediným certifikovaným pracoviskom priamo talianskym výrobcom ASA - klinika MEDANTE, kde hilterapiu úspešne aplikujú od roku 2013.

 

Naša: kamera

Strih, zvuk: Sorizzo

Klinika MEDANTE v súčasnosti ako jediná na Slovensku poskytuje komplexné podologické vyšetrenie v dynamike, použitím unikátnej technológie Formetric 4D.

Naša: kamera

Strih, zvuk: Sorizzo

Naša: kamera
Strih, VFX: Michal Toporcer

 

Naša: kamera
Strih, VFX: Michal Toporcer