Televízna Reklama

Televízna reklama je kráľovnou všetkej videoinzercie. Preto sa aj k jej výrobe často dostávajú "kráľovské" kolektívy ľudí v reklamných a produkčných agentúrach. To sa odráža aj na naddimenzovaných výrobných cenách. V praxi sme sa stretli aj s prípadmi, kedy nám bola práca zadaná radom štyroch rôznych sprostredkovateľov. Tí šikovnejší marketingoví manažéri sa spájajú priamo s nami - výrobcami obsahu. Pri zverejňovaní reklám máme najdlhšie skúsenosti so spoločnosťou S&P Broadcasting - prevádzkovateľom Mňam, Mňau a Hobby TV.